De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annie Taulet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Annie Taulet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Annie Taulet

Cumuleo