De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernadette Terrasse

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernadette Terrasse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bernadette Terrasse

Cumuleo