De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Terwingen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Wim Terwingen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Wim Terwingen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Wim Terwingen

Cumuleo