De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josée Thijs

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Josée Thijs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Josée Thijs

Cumuleo