De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Weyrich

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Weyrich
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Weyrich
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Weyrich

Cumuleo