De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jos Thys

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jos Thys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jos Thys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jos Thys

Cumuleo