De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Tiberghien-Dumolein

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Francis Tiberghien-Dumolein
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Francis Tiberghien-Dumolein

Cumuleo