De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Tison

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Tison
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Tison
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Tison

Cumuleo