De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Toussaint

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Toussaint
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Toussaint
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Toussaint

Cumuleo