De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Trigaut

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Trigaut
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Trigaut
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Trigaut

Cumuleo