De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Thérèse Trum

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marie-Thérèse Trum
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marie-Thérèse Trum

Cumuleo