De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Turchet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Turchet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Turchet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Turchet

Cumuleo