De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Uyttendaele

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Charles Uyttendaele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Charles Uyttendaele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Charles Uyttendaele

Cumuleo