De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Wilgaut

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Wilgaut
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Wilgaut
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Wilgaut

Cumuleo