De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raymond Van Ballaer

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Raymond Van Ballaer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Raymond Van Ballaer

Cumuleo