De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Van Cappellen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Eric Van Cappellen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Eric Van Cappellen

Cumuleo