De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Van Cauwenberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Van Cauwenberghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Van Cauwenberghe

Cumuleo