De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Richard Willame

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Richard Willame
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Richard Willame

Cumuleo