De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jef Van Damme

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jef Van Damme
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jef Van Damme

Cumuleo