De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van GabriŽl Van de Moortele

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door GabriŽl Van de Moortele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door GabriŽl Van de Moortele

Cumuleo