De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Van de Pol

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jozef Van de Pol
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jozef Van de Pol

Cumuleo