De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Van de Velde

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Paul Van de Velde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Paul Van de Velde

Cumuleo