De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Van de Vivere

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Peter Van de Vivere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Peter Van de Vivere

Cumuleo