De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annick Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Annick Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Annick Willems

Cumuleo