De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Van Den Winckel

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Van Den Winckel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Van Den Winckel

Cumuleo