De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kathleen Van der Hooft

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Kathleen Van der Hooft
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Kathleen Van der Hooft

Cumuleo