De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Géraldine Van Der Stichele

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Géraldine Van Der Stichele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Géraldine Van Der Stichele

Cumuleo