De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marita Van Der Stricht

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marita Van Der Stricht
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marita Van Der Stricht

Cumuleo