De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Van der Taelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Van der Taelen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Luc Van der Taelen

Cumuleo