De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludwig Van Der Veken

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Ludwig Van Der Veken
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Ludwig Van Der Veken

Cumuleo