De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicole Van Duyse

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Nicole Van Duyse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Nicole Van Duyse

Cumuleo