De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Lambert

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Lambert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Lambert

Cumuleo