De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Van Gorp

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Van Gorp
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Van Gorp
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Van Gorp

Cumuleo