De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raymond Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Raymond Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Raymond Willems
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Raymond Willems

Cumuleo