De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kevin Van Houter

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Kevin Van Houter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Kevin Van Houter

Cumuleo