De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Van Kerkhoven

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Van Kerkhoven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Van Kerkhoven

Cumuleo