De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jules Van Liefferinge

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jules Van Liefferinge
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jules Van Liefferinge
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jules Van Liefferinge

Cumuleo