De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koenraad Van Loo

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Koenraad Van Loo
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Koenraad Van Loo
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Koenraad Van Loo

Cumuleo