De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Williot

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Williot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Williot

Cumuleo