De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Delpérée

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Francis Delpérée
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Francis Delpérée

Cumuleo