De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudy Demotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Rudy Demotte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Rudy Demotte

Cumuleo