De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Claude Marcourt

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Claude Marcourt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Claude Marcourt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Claude Marcourt

Cumuleo