De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean van Overbeke

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean van Overbeke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean van Overbeke

Cumuleo