De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Van Overmeire

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Georges Van Overmeire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Georges Van Overmeire

Cumuleo