De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yvon Wilmart

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Yvon Wilmart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Yvon Wilmart

Cumuleo