De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques D'Have

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques D'Have
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques D'Have

Cumuleo