De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Van Passel

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Isabelle Van Passel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Isabelle Van Passel

Cumuleo