De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Van der Meiren

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Van der Meiren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Van der Meiren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Van der Meiren

Cumuleo