De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van René Vermeir

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door René Vermeir
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door René Vermeir

Cumuleo