De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Youro Casier

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Youro Casier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Youro Casier

Cumuleo